The Greatly Attempting Brushing - Spreads Straight From The Rovitoj.

Lager vid hamnen

Posted Sept. 5, 2013, 11:16 a.m. By rovitoj Tags: Lager

Jag funderar på om jag ska ta och hyra ett hamnlager som jag kan förvara allt trä i som jag har till firman. Vi har nämligen otroligt mycket trä som vi ska ta och sälja. Vi får vårt trä från en annan firma som hugger ner den och sedan så förfinar vi det och får fina plankor som snickare kommer och köper. Men det börjar nämligen bli väldigt ont om utrymme där vi har just nu. Så vi måste skaffa ett större ställe, och vid hamnen så blir det perfekt!